Stay/Play/Connect

1 / 17

Studio L A maakte voor het O-team een plan voor het verbinden van twee van elkaar gescheiden buurten in Amsterdam Zuid-Oost. Bij het bouwen van een duurdere wijk, die door het spoor gescheiden wordt van een oudere, minder welvarende buurt, voorspelt de gemeente de mogelijkheid dat er in de toekomst problemen van gentrificatie en segregatie ontstaan. Studio L A deed onderzoek naar een verbetering van de fietsinfrastructuur die onder het spoor doorloopt. Door middel van een nieuwe typologie fietspaden – waarin fietspaden publieke ruimte worden –  waarin voorzieningen door de paden verbonden worden, scheppen we een situatie waarin bewoners van beide kanten van het spoor in hun dagelijkse leven gebruik maken van de gehele wijk. Hiermee maken ze beide onderdeel uit van elkaars stedelijke omgeving en een betere verbinding en vermenging van de twee demografisch verschillende buurten te creëren.