Forum 2050

1 / 8

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Om de omgevingsvisie Amsterdam 2050 te ontwikkelen is het belangrijk om verschillende Amsterdamse (ervarings)deskundigen aan het woord te laten. Studio L A ontwierp een methode waarbij (ervarings)deskundigen uit verschillende stadsdelen en met verschillende netwerken hun visie over de toekomst van de stad delen. Amsterdammers die vanuit verschillende vakgebieden en buurten werken aan de stad. Mensen met een visie maar die nog onvoldoende in beeld zijn bij de gemeente. Het gaat om ervaringen uit alle hoeken, lagen en netwerken van de Amsterdamse samenleving. Wat speelt er, wat is er al goed, wat kan en moet beter, en welke kansen zien deze Amsterdammers voor de toekomst? 

Juist al die verschillende perspectieven zijn belangrijk om tot nieuwe inzichten te komen. En de vinger te kunnen leggen op de belangrijkste ontwikkelingen en kwaliteiten van de stad. Deze gesprekken zullen leiden tot de eerste ideeën voor de omgevingsvisie.

De interviews zijn vertaalt in portretvideo’s en verslagen die hier te zien zijn. Maar de ideeën en visies over de stad van de (ervarings)deskundigen zijn ook door scholieren uit verschillende scholen in een door Studio L A ontworpen gespreksruimte onderzocht. Deze ruimte beweegt van school naar school, door de stad heen, en brengt scholieren, rolmodellen en beleidsmakers samen om input voor de Omgevingsvisie te genereren. 

Ontwerp: Studio L A
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Video’s door: Ravi Breukers
Discussies met scholieren door: Stichting Discussiëren kun je Leren
Met dank aan: David Asser, René Boer, Astrid Elburg, Mitchell Esajas, Alies Fernhout, Shamiro van der Geld, Patrick van Ginkel, Roel Griffioen, Harco Groen, Gaston ten Hoorn, Judikje Kiers, Patrick Roegiers, Margriet Schravemaker, Tsjeerd Schulting, Jaap Seidell, Tamara Streefland, Nanke Verloo, Noémie Winkel