1 / 7

Architectural Design

Van 2016 tot 2019 was Studio L A verbonden aan de afdeling Architectural Design aan de Gerrit Rietveld Academie. Arna als hoofd van de afdeling en Lorien als docent. Tijdens deze drie jaar is een visie en programma gevormd met als basis dat de ontwerper zich leert verhouden tot de veranderende maatschappij. Dit gaat over het leren van nieuwe vaardigheden en werkwijzen, maar ook over onderwijsvormen: wie geeft de lessen, voor welke type opgaven wordt er gekozen, welke gebruikersgroepen krijgen aandacht, wordt de studenten genoeg verschillende perspectieven aangeboden, is de groep docenten divers genoeg? Arna’s visie als hoofd van de afdeling was erop gericht de afdeling op zowel inhoudelijk als personeelsvlak diverser en inclusiever te maken, met als doel de studenten een kritische en veelzijdige blik op het toekomstige vakgebied te bieden.

Zo verbond theoriedocent en omgevingspsycholoog Adeola Enigbokan actuele maatschappelijke vraagstukken (die gekoppeld zijn aan architectuur) aan theorieteksten. Studenten leerden bijvoorbeeld over wat thuis betekent en gelijktijdig over de sociale, psychologische, culturele en economische processen die invloed hebben op de woningbouwopgave. Daarnaast organiseerden Adeola en Arna beroepspraktijk voorbereidende lessen waarin we met studenten hun toekomstplannen bespraken, maar ook de cijfers erbij haalden: hoeveel afgestudeerden eindigt er in een leidinggevende positie? Hoeveel vrouwen eindigen in een leidinggevende positie? Wat betekenen deze cijfers en hoe wil je hier als student op anticiperen? Wat zijn de opties van verschillende wegen die je kunt afleggen als je je doel wil behalen en zijn bepaalde wegen meer toegankelijk voor de ene student dan voor de ander? Ook ontwikkelden geograaf en architectuurcriticus Mark Minkjan en Arna reflectielessen waar studenten workshops kregen in het luisteren en met elkaar in gesprek gaan, omdat ook dit belangrijke vaardigheden zijn voor ontwerpers die zich willen verhouden tot gebruikers. Ontwerpdocent en modeontwerper Marga Weimans richtte zich met haar lessen Fabric

of Contested Space en Inclusive Public Space op architectonische in- en uitlsuitingsmechanismen in de publieke ruimte.

Het doel van deze lesmethode was om bewustzijn bij studenten te creëren over de gelaagde maatschappij om hen heen en om hen vaardigheden te leren om zich ertoe te verhouden. En om vervolgens hun rol als ontwerper in diezelfde maatschappij te kunnen bepalen. Het diverser maken van het docententeam was geen doel op zich. Het doel was om de studenten verschillende ogen – verschillende perspectieven – op architectuuropgaven te bieden. Door met meer verschillende ogen naar dezelfde opgave te kijken worden er meer blinde vlekken uitgeschakeld, en kan je beter leren wat gebruikers nodig hebben. Studenten leerden om deze verschillende perspectieven te bespreken, te onderzoeken en om vervolgens hun eigen weg hierin te kiezen.

In nauwe samenwerking met: Abla El Bahrawy, Adeola Enigbokan, Christiaan Bakker, Elena Khurtova, Iskra Vuksic, Jan Konings, Lorien Beijaert, Marie Ilse Bourlanges, Marga Weimans, Mark Minkjan en Uri Gilad.

Met advies van Astrid Elburg

Inclusieve Educatie +