Best Verzorgde boeken

1 / 10

Mortal Cities & Forgotten Monuments is de winnaar van de Best Verzorgde Boeken 2014.
Ontwerp door Bas Koopmans

Juryrapport:
Architect Arna Mačkić vluchtte in de jaren negentig naar Nederland vanuit het huidige Bosnië. In dit boek richt haar onderzoek zich op de heroïsche antifascistische monumenten die zijn opgetrokken tijdens en na de oprichting van het communistische Joegoslavië in 1942, op de vernietiging van cultureel erfgoed tijdens de Bosnische oorlog van 1992-95, en op welke rol architectuur of monumenten mogelijk hebben gespeeld en nog steeds spelen in de openbare ruimte in de jaren die volgden op de oorlog.

Mortal Cities Forgotten Monuments is het resultaat van een zeer persoonlijk onderzoek. Daarin gebruiken Mačkić en de ontwerpers het historische materiaal om hun verhaal te vertellen. Ze creëren typologieën van de vormen van  monumenten, waarvan de basisvormen op de tekstpagina’s worden afgebeeld. Bestaand historisch fotografisch en tekstueel materiaal wordt uitvoerig ingezet om de veranderende stad te documenteren. Delen van oudere werken zijn in facsimile-vorm opgenomen en in het laatste deel van het boek documenteert Mačkić haar eigen toekomstgerichte onderzoek naar de beroemde brug in Mostar als het nieuwe verenigende culturele element van de stad.

Het resultaat is een hybride, gelaagde collectie. Met zijn strak afgedwongen gebruik van voornamelijk monochrome illustraties, ongecoat papier en robuuste typografie geeft het een indruk van stijfheid die in zijn beeldvorming parallellen suggereert met de monumenten van het communistische tijdperk. Over de kwaliteiten van het boek was het paneel verdeeld: het is moeilijk om de inhoud binnen te dringen door de structuur van het ontwerp, en de pagina’s waarin de tekst een afbeelding vormt, hebben voor het ontwerp aanleiding gegeven tot enige discussie over ontwerp. Desalniettemin is dit een ongebruikelijk boek omdat het binnen het genre van architectuurboeken een noodzakelijke politieke niche inneemt die geheel uniek is. Het is individueel in zowel inhoud als ontwerp en verkent de intrinsieke grenzen van het medium, zoals het gebruik van illustraties, gevormde typografie, documentaire conventies en perceptie van waarheid, om een onderzoekende positie in te nemen. Actieve Monumenten +

Inclusieve Educatie +